A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Комунальне підприємство Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ЖАШКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,_ код ЕДРПОУ 03356909

Дата: 03.09.2021 09:06
Кількість переглядів: 35

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

__02.09.2021 року_______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

№ 20218318475_
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ЖАШКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,_

код ЕДРПОУ   03356909

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 19200, Черкаська область, місто Жашків, вул. Соборна, 50  тел. (04747) 60-720.

Місце розташування майданчика: Черкаська область, Уманський район адмінмежа м. Жашків, за межами населеного пункту.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планованою діяльністю Жашківського ВУЖКГ є реконструкція та впорядкування сміттєзвалища м. Жашків. Реконструкція полягає у впорядкуванні частини сміттєзвалища на ділянці площею 1,4635 га., шляхом влаштування захисного прошарку з деградованого ґрунту, товщина шару 0,5 м. Вздовж проїзду з боку прохідної влаштовується огорожа протяжністю 160 м., висотою 1,5 м., з готових залізобетонних елементів.

 

Технічна альтернатива 1.

Перед початком робіт територія сміттєзвалища планується бульдозерами потужністю 132 кВт, площа планування складає 14 635 м2.

Деградований ґрунт, що розміщений на відстані 11 км., від сміттєзвалища буртується в тимчасові відвали (для подальшого навантаження) бульдозерами потужністю 96 кВт, об’єм деградованого ґрунту становить 7 241,3 м3. Після буртування ґрунт навантажується екскаваторами на автомобілі самоскиди та перевозиться на територію сміттєзвалища. Вага перевезеного деградованого ґрунтового матеріалу складає 10137,82 т. Деградований ґрунтовий матеріал розрівнюється на території сміттєзвалища на площі 14635 м2, шаром товщиною 0,5 м, після чого територія сміттєзвалища планується.

Вздовж проїзду з боку прохідної влаштовується огорожа протяжністю 160 м, висотою 1,5 м, з готових залізобетонних елементів. Панелі огорожі глухі секційні довжиною 2,0 м, висотою 0,5 м, кожна. На один проліт використовується 3 панелі. Висота огорожі 1,5 м. Вздовж огорожі територія планується в ручну

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива не розглядається, т.я використання іншої техніки, яка відсутня на підприємстві, потребує значних фінансових витрат, що є економічно недоцільним.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Сміттєзвалище м. Жашків, за межами населеного пункту.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, т.я сміттєзвалище існуюче.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планової діяльності передбачає роботу комунального підприємства по обслуговуванню сміттєзвалища м. Жашків з метою:

 • впорядкування частини сміттєзвалища, шляхом влаштування захисного прошарку з деградованого ґрунту, товщина шару 0,5 м.
 • влаштування огорожі протяжністю 160 м., висотою 1,5 м., з готових залізобетонних елементів;
 • сприяння поліпшенню санітарного та екологічного стану прилеглих до сміттєзвалища земельних ділянок;
 • підвищення ефективності роботи сміттєзвалища та безпеки його експлуатації;
 •  забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення відходами прилеглих до сміттєзвалища земельних ділянок.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Вид будівництва – реконструкція;

Площа території сміттєзвалища на якій влаштовується захисний прошарок з деградованого ґрунту  – 14 635 м2.;

Об’єм деградованого ґрунту на підсипку – 7 241,3 м3;

Відстань перевезення ґрунту – 11 км.;

Влаштування огорожі – 160 м;

Висота огорожі – 1,5 м;

Тривалість будівництва – 1,5 місяців

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних та інших нормативів, зокрема:

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони земель.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, впроваджувати ресурсозберігаючі, природоохоронні та інші заходи з метою дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище знаходиться в межах встановлених нормативів і додаткових екологічних обмежень не потребує.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання чинного природоохоронного та санітарного законодавства;

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядаються, оскільки сміттєзвалище  існуюче.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Для належного захисту території майданчика сміттєзвалища необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог:

- максимального збереження ґрунтово-рослинного шару;

- влаштування  огорожі, з метою затримання відходів в межах ділянки сміттєзвалища.

щодо технічної альтернативи 2

 - не розглядається.

щодо територіальних альтернатив 1, 2

Відсутня, оскільки обумовлена існуючим земельним відводом.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

Джерелами потенційного впливу проектованого складу на довкілля є:

 • автотранспорт під час виконання будівельних робіт.

Види можливого впливу на довкілля:

 • на геологічне середовище – не впливає;
 • на клімат і мікроклімат – не впливає, т.я в результаті планованої діяльності виділення теплової енергії, вологи, які можуть впливати на клімат, не передбачається. Викиди в атмосферу вуглекислого газу, що утворюються під час виконання будівельних робіт, незначні;
 • на повітряне середовище - викиди  діоксиду азоту, оксиду вуглецю, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, а також парникових газів - азоту (1) оксид [N2O], діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, які утворюються під час роботи будівельної техніки незначні. Розрахункові приземні концентрації забруднюючих речовин від  пересувних джерел об’єкта, з урахуванням фону, не перевищують нормативи ГДК, встановлені санітарним законодавством;
 • на водне середовище – не впливає. Скидання стічних вод (зливові, дощові, талі) у водні об’єкти відсутні;
 • на грунт – вплив в період виконання будівельних робіт.
 • на рослинний та тваринний світ – не передбачається. Майданчик існуючий. Шляхи міграції тварин, природоохоронні об’єкти в зоні впливу об’єкту відсутні;
 • на соціальне середовище  та здоров’я людей оцінюється як вкрай малий.

щодо технічної альтернативи 2 – аналогічно  технічній альтернативі 1.

щодо територіальних альтернатив 1

Земельна ділянка під сміттєзвалищем розташована в адмінмежах м. Жашків за межами населеного пункту.

Земельна ділянка  знаходиться у комунальній власності міста. Обслуговується
Жашківським ВУЖКГ
.

щодо територіальної альтернативи 2 - не розглядається, т.я ділянка відведена без зміни цільового призначення.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до частини 3, пункту 11, 14  статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: «…утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів», «розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності…».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу,  ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час експлуатації та виконання будівельних робіт по реконструкції та впорядкуванні сміттєзвалища м. Жашків. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля».

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на початок виконання будівельних робіт.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг (Постанова КМУ від 13.04.2011 № 466).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Черкаської облдержадміністрації

18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; тел./факс (0472)  63-36-55; е-mail: 38715482@mail.gov.ua

Для оформлення інформаційного запиту:

Усно -  (0472) 63-36-55

Письмово – Начальнику управління – Звягінцевій Олені Миколаївні

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора