A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства

Коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами Жашківським ВУЖКГ на 2021 рік.

 

Пояснююча до

економічно обґрунтованих витрат коригованих  тарифів на послуги

з поводження з побутовими відходами Жашківським ВУЖКГ

на 2021 рік.

 

     Жашківським виробничим управлінням житлово-комунального господарства проведені відповідні розрахунки економічно обґрунтованих витрат тарифів на послуги  з поводження з побутовими відходами на 2021 рік.

                  Причиною перегляду тарифів на послуги  з поводження з побутовими відходами , що надаються Жашківським ВУЖКГ для населення,бюджетних організацій та інших споживачів на 2021 рік  стали збільшення вартості  складових витрат  погоджених тарифів.

      Обрахунок тарифу на послуги  з вивезення та  зберігання   побутових відходів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.07.2006 року №1010 (зі змінами),     Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» , Наказу Мінрегіонбуду від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення.

  Об’єм наданих послуг планується в розмірі 28,4  тис.м3. в рік, з них: 26,1 тис.м3 на вивезення твердих побутових відходів, 1,4 тис.м3 – вивезення великогабаритних побутових відходів., 0,9 тис.м3. -  вивезення ремонтних побутових відходів. В тому числі: для населення 21,0 тис.м3, для бюджетних організацій та інших споживачів 7,4 тис.м3.

          Згідно коригованого  розрахунку собівартості та тарифів  на послуги   з поводження з побутовими відходами  на 2021 рік:

  • витрати  з вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) становлять 3289,2 тис.грн  (126,02 грн. за 1 м.3),
  • витрати на вивезення великогабаритних побутових відходів – 277,3 тис.грн .( 198,07 грн за 1 м.3 ),
  • витрати на вивезення  ремонтних побутових відходів – 178,8 тис.грн. (198,67, грн. за 1 м3).
  • витрати на послуги з розміщення та зберігання  побутових відходів на сміттєзвалищі становлять 1127,9 тис.грн. в рік (39,71 грн за 1 м3)

   Середньозважені витрати за вивезення та зберігання  лише ТПВ  становлять 4417,1 тис. грн. (165,73 за 1 м.3) .

    Виходячи з даного тарифу середньомісячна  плата на 1 мешканця  за вивезення та зберігання ТПВ складає: для жителів  багатоквартирних будинків    - 31,54 грн.

                                           для жителів  приватного сектору                 - 38,11 грн.

    Порівняно з діючим тарифом вартість послуги зросла на 8,7% для населення , бюджетних організацій та інших споживачів.

      До планових витрат включаються прямі матеріальні витрати, загальновиробничі витрати , адміністративні витрати та витрати на збут.

     Витрати на оплату праці включено до планового тарифу відповідно до  переліку штату працівників, задіяних на роботах по вивезенню та зберіганню  твердих побутових відходів.

    Оплата праці  на вивезення та зберігання ТПВ зросла на 7,9 %  ( 1858 ,0 : 1721,9  ) за рахунок збільшення прожиткового мінімуму та тарифної ставки працівника, що за рахунок поетапного збільшення в середньому за рік зріс на 2,8 %.

               Витрати на паливно-мастильні матеріали , матеріали для ремонту засобів механізації прораховані з урахуванням обґрунтованих  фактичних витрат за базовий період 6 місяців 2020 року  та  з застосуванням  фактичних цін за березень 2021 року.

   

   В порівнянні з діючим тарифом  вартість паливо-мастильних матеріалів збільшилась на 169,2 тис.грн ., або на 25,5% .

В тому числі зросла  ціна  за 1 л :

  • дизельного  палива   на  22,3%   з 18,66 грн.  до 22,83 грн,  
  • бензину А92             на 25,2%    з 18,23 грн.  до 22,83 грн., 
  •  газу                            на 32,0%    з   9,78 грн.  до 12,91 грн.

      З метою визначення витрат  палива та мастильних матеріалів  на перевезення та розміщення побутових відходів використовуються норми витрат палива згідно наказу №43 від 10.02.1998 року «Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» зі змінами.

            Амортизаційні відрахування  розраховані з урахуванням основних засобів виробничого призначення та інших виробничих витрат, безпосередньо пов’язаних з конкретним автомобілем. До виробничих витрат віднесено амортизаційні відрахування на авто гараж та ремонтну майстерню, де утримуються транспортні засоби.

                В плановому  тарифі послуг на зберігання побутових відходів на сміттєзвалищі враховано витрати, понесені в 1 кварталі 2021 року в розрахунку на  рік  на сплату  екологічного податку  та збору за шкідливі викиди  в сумі 93,2 тис.грн. та податку за землю (полігон для  зберігання сміття) -  50,7 тис. грн.

   Слід відмітити, що відповідно до вимог чинного законодавства станом на 15.02.2021 року  по підприємству створено наказ за № 41 про облікову політику підприємства,  щодо розподілу загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут, зроблено аналіз вищевказаних витрат за п»ять попередніх років. Згідно даних розрахунків відсоток розподілу загальновиробничих витрат до прямих витрат на послуги з поводження з побутовими відходами становив в плановому  тарифі 9,6% .

.             До загальновиробничих витрат включені витрати на оплату праці майстра з видалення ТПВ та 0,5 окладу  механіка автопарку , єдиний внесок на загальнообов»язкове  державне соціальне страхування працівників, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів, витрати на утримання  авто гаража та ремонтної майстерні , витрат на страхування автомобілів , послуги зв’язку, податок на землю під авто гаражем.

               Адміністративні витрати  складаються з витрат на утримання апарату управління.   Відповідно облікової політики  підприємства до планових витрат на послуги  включено 14,8%  до планової виробничої собівартості.      

      Витрати із збуту послуг включені до тарифу у розмірі 5,4% до планової  виробничої собівартості. Сюди віднесено оплату праці контролерів та охоронців автопарку, витрати на утримання активів безпосередньо пов»язаних зі збутом послуг , на придбання канцелярських товарів та на оплату банківських послуг.

      Всього по підприємству  планується на 2021 рік витрат на надання послуг з поводження з побутовими відходами в розмірі 4873,2 тис. грн.

             Об»єм наданих послуг планується в розмірі 28400 м3 . Економічно обґрунтовані витрати на вивезення комунальним підприємством 1 м3 побутових послуг становитимуть  в середньому 171,59 грн.

              Рівень рентабельності для населення  0, для бюджетних організацій та для інших споживачів  15%.

               Основним напрямком Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства  є:

- своєчасне і якісне вивезення відходів із житлових будинків, організацій, установ та підприємств на договірній основі, згідно затверджених графіків, маршрутів та заявок;

               Відстань перевезення , в середньому, становить 18 км, обсяг перевезень побутових відходів в день становить 100 м3, кількість рейсів 4-6  в середньому за  день.

                Навантаження відходів (при наявності контейнерів) здійснюється механізовано контейнеровозом з боковим  завантаженням, який здійснює захват , підйом, перекидання, струшування і  установка контейнерів на місце.

       Збирання відходів за без контейнерною схемою здійснюється вантажником  вручну, безпосередньо на сміттєвоз або трактор.

        Всі зібрані тверді побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище, де вони розміщуються та плануються.

                  Обсяги витрат , які включені до виробничої собівартості, визначались із  застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки,  з урахуванням змін, які  передбачаються в плановому періоді та цін у такому періоді.

                 

   Плановий економічно обґрунтований тариф на послугу з розміщення  та зберігання  побутових відходів   становить (грн. за 1 м3):

 -  для населення    47,70 грн ;

 -  для бюджетних організацій та інших споживачів  54,80 грн.

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами  складається з тарифу на вивезення та зберігання ТПВ  і в розрізі споживачів становить:

 

Споживач

Плановий тариф грн. за 1 м3

Зріст %

Населення

198,90

8,7

Бюджетні організації

228,70

8,7

Інші

228,70

8,7

В розрахунку на 1 мешканця середньомісячна  плата складає в гривнях:

 Споживач

Плановий розрахунковий тариф  грн..

Плановий тариф до затвердження грн..

Жителі багатоквартирних будинків

31,54

32,00

Жителі приватного сектору

38,11

38,00

 

        Вартість послуг з вивезення великогабаритних та ремонтних побутових відходів  на відміну від твердих побутових відходів більші, тому , що  є більш матеріалоємними  та трудозатратними та  відрізняються між собою щільністю побутових відходів (стан відходів   в контейнері) .

 Тариф на послугу з поводження з великогабаритними побутовими відходами  складається з тарифів  на вивезення  ВГПВ  та зберігання і в розрізі споживачів становить   

Споживач

Плановий тариф грн. за 1 м3

Населення

285,50

Бюджетні організації

327,80

Інші

327,80

 

Тариф на послугу з поводження з ремонтними побутовими відходами  складається з тарифів на вивезення РМПВ  та зберігання  і в розрізі споживачів становить

Споживач

Плановий тариф грн. за 1 м3

Населення

286,10

Бюджетні організації

328,80

Інші

328,80

 

  Відсоток рентабельності до планових тарифів  на всі  послуги з поводження з побутовими відходами  для населення не застосовувалась. Розмір рентабельності у вартості реалізації послуг для бюджетних організацій та інших споживачів  становить 15 %.

 

 Зауваження та пропозиції приймаємо до _19.05.2021 року за адресою: 19201 м.Жашків вул.Соборна,50 за тел.6-07-21 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора